Språkvenn

Språkvenn er vårt nye tilbud for deg som ønsker å lære et nytt språk samtidig som du blir kjent med et nytt menneske. Som språkvenn «utveksler» du språk med en annen person som ønsker å lære ditt språk.

Informasjon på lettere norsk. Information in English (coming soon).

Hva er Språkvenn?

Språkvenn er en uformell læringsarena for deg som vil lære et nytt språk. Du blir kjent med en annen person som ønsker å «bytte» språk med deg - det vil si at hvis du har norsk som morsmål og ønsker å lære å snakke fransk, vil du få en språkvenn som snakker fransk, men som ønsker å lære norsk! Denne formen for utveksling kalles «tandemlæring», og har blitt brukt både ved universiteter og biblioteker tidligere.

Bli språkvenn!

For å bli språkvenn, fyller du ut skjemaet under, hvor du gir oss litt opplysninger om deg selv, slik at vi kan finne en språkvenn som passer deg. Det kan ta litt tid før du får en språkvenn, fordi vi prøver å finne mennesker som passer hverandre best mulig. Vi kobler i utgangspunktet bare personer av samme kjønn, og så godt det lar seg gjøre, i samme aldersgruppe og med liknende interesser.

Gjensidig læring

Dere møtes første gang i biblioteket, og velger selv hvor, når og hvor ofte dere treffes deretter, men erfaring viser at det er best å treffes regelmessig, for eksempel en gang i uken, men minst annenhver uke.

  • Dere finner selv ut av hvordan dere lærer best.
  • Dere er hjertelig velkomne til å bruke biblioteket som møteplass.
  • Husk at Språkvenn skal være til nytte for begge to - det er derfor viktig at dere bruker like mye tid på begge språk, f.eks. én time til hvert språk.

Om prosjektet

Språkvenn er et prosjekt som har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket, og er i første omgang et prøveprosjekt som vi håper å kunne utvikle til et fast tilbud. Konseptet er inspirert av et tilsvarende tilbud ved Rosengårdsbiblioteket i Malmö.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på sprakvenn@bergenbibliotek.no.

Påmeldingsskjema (English sign-up form)

 

Informasjon på lettere norsk

Hva er Språkvenn?

Språkvenn er for deg
som vil lære språk,
for eksempel norsk.
Du får en språkvenn
som kan lære deg sitt språk.
Du kan lære bort ditt språk,
for eksempel arabisk, tigrinja, fransk eller andre språk.

Bli Språkvenn!

Fyll ut skjemaet over
hvis du vil bli språkvenn.
Det kan ta litt tid
før du får en språkvenn.
Vi prøver å finne språkvenner
som passer sammen
for å lære språk.

Gjensidig læring

Dere møtes første gang i biblioteket.
Dere velger selv hvor, når og hvor ofte
dere vil treffes,
for eksempel en gang i uken,
men minst annenhver uke.
Språkvenn skal være til nytte for begge to.
Bruk like mye tid på begge språk.

Om prosjektet

Språkvenn er et prøveprosjekt
og får støtte fra Nasjonalbiblioteket.
Rosengårdsbiblioteket i Malmø, Sverige,
har gitt oss informasjon
om deres Språkvenn-prosjekt.
Har du spørsmål,
kan du kontakte oss på
sprakvenn@bergenbibliotek.no

Publisert 22.12.2016, sist endret 14.01.2017 - 10:25
Side-alternativer