Populære e-bøker

Statistikken fra 2013 viser at e-bøker er blitt populært ved Bergen Off. Bibliotek.

Hver e-boklisens lånes i gjennomsnitt 7,5 ganger i året mot 4,5 ganger for tilsvarende trykte bøker. Det er særlig når biblioteket er stengt at utlånet er høyt, hele 2/3 av utlånene av e-bøker skjer utenfor bibliotekets åpningstid.

Her er de mest populære e-bøker fra 2013 ved Bergen Off. Bibliotek:

 

Hvis du ikke har lånt e-bøker tidligere, må du først laste ned appen eBokBib for iOS eller Android.

 

 

 

Publisert 28.01.2014, sist endret 28.01.2014 - 16:52
Side-alternativer