De største norske bibliotekene ønsker å være lokomotiv i e-boksaken

Biblioteksjefene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand har hatt nettverksmøte i Oslo 18.1. Storbyene er enige om følgende strategi i eboksaken (pressemelding 18.01.13).

1. Vi er opptatt av at det prøves ut flere modeller for utlån av norske
e-bøker, både for kulturfondbøkene og for vanlige innkjøp.

2. Alle de fem storbyene ønsker å prøve ut utlån av e-bøker i innkjøpsordningen basert på gjeldende forsøk og innspillet fra Den norske Forleggerforening om forsøk for enkeltbibliotek fra november 2012. Da også med fordeling etter innbyggertall.

3. Vi vil i tillegg sjekke muligheter for utlån av engelskspråklige ebøker og håper at vi kan få tilby våre innbyggere e-bøker på engelsk snart.

Norsk Bibliotekforening har gjort en veldig bra jobb med å løfte denne saken og hatt konstruktive samtaler med Den norske Forleggerforening. Resultatet er at alle parter er enig om å prøve ut eksemplarmodellen. Vi håper at disse samtalene fortsetter og kan resultere i gode modeller for utlån av ebøker.

Storbybibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand) mener tiden er overmoden for handling, og håper vi kan være et lokomotiv for hele biblioteknorge i denne saken.

Publisert 18.01.2013, sist endret 21.02.2013 - 12:58
Side-alternativer